Medlemsmøte 11. september 2017, Guvernørbesøk

President Ronny åpnet møte med å ønske Guvernør Stig Asmussen velkommen til Gol og notere at det var godt fremmøte. Stig besøkte klubben sammen med AG Terje Løken.
Stig innledet med å fortelle om sin introduksjon til Rotary, via Rotaract, og hans engasjement i Rotary siden han ble tatt opp i Oslo RK da han var 33 år gammel.
Stig presenterte to «retninger» innen Rotary, med Paul Harris sin idé om nettverksbygging som den første. Paul Harris ønsket også at medlemmene skulle være etiske i sin forretningsatferd og utøvelse av sitt yrke. Arch Klumph (den 6. presidenten i Rotary) vektla humanitær tjeneste og samfunnsansvar, og er sett på som grunnleggeren av RF. Humanitært arbeid, spesielt på verdensbasis
er viktig, men Stig oppfordret oss til å ta med begge «retninger» i vårt arbeid.
Den nye RI presidenten, Ian Risely, har valgt «Making a difference» som sitt slagord, og er opptatt av handling og engasjement. Lokalt selvstyre og Rotary-prosjekter tilpasset lokale forhold og utfordringer er viktig. Prosjekter relatert til bærekraft og samfunnsansvar vil nok bli tydeligere i tiden etter at «End Polio» prosjektet sluttføres i løpet av 3 år.
Stig skisserte noen utfordringer for Rotary Norge, distrikt 2310 og Gol RK: kjønnsbalanse (hvor Gol gjør det ganske bra med 22,5% kvinner), alderssammensetning (vi trenger flere yngre, yrkesaktive medlemmer) og engasjement og deltagelse, utover rent fremmøte. Han argumenterte sterkt for deltagelse på RI Convention (Toronto i 2018 eller litt nærmere i Hamburg i 2019) og distriktskonferansen 28. oktober på Ullevål stadion.
Stig gav god tilbakemelding på Gol RKs prosjekter og arbeid på Gol/Hallingdal. Han utfordret oss til å bidra til å øke kjennskap til Rotary i vårt nærmiljø, men enda viktigere kunnskap om hva Rotary er, og hva vi gjør. Det er viktig å bruke sosiale medier og andre aktiviteter for å vise klubbens aktivitet og engasjement, og Stig går foran med sin guvernørblogg https://guvernorbloggen.blog/ og mange innlegg på Distriktets Facebook side: https://www.facebook.com/Rotary.Distrikt.2310/?fref=ts . Han oppfordret oss også til å følge med på Rotary.org og alt som skjer av kommunikasjon og aktivitet fra RI.
Stig er en engasjerende person, og medlemmene følte at han med sin entusiasme og personlige forhold til Rotary idealene bidro til å inspirere oss til videre arbeid og engasjement!
President Ronny takket Guvernør Stig for et flott innlegg, før Ronny vant vinlotteriet. Etter møtet var medlemmene spente på å høre prognoser og resultater fra Stortingsvalget!

Referent: Marit Elvsås

 
Medlemsmøter

4. september 2019

Medlemsmøter

Gol Rotaryklubb på smakelig stølsbesøk og spennende bedriftsbesøk.

Medlemsmøte 11. mars 2019

17. mars 2019

Medlemsmøte 11. mars 2019

Det var planlagt Torskeaften, men pga. lav påmelding ble denne aktiviteten avlyst. Det ble informert på e-post at det i stedet ble ordinært møte. 4 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

3. mars 2019

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

Det var godt fremmøte på Gol Sambruksstasjon, som er det formelle navnet på Vegvesenets nye installasjon med døgnhvileplass, tungbilkontroll og trafikkstasjon.

Medlemsmøte 11. februar 2019

17. februar 2019

Medlemsmøte 11. februar 2019

Planlagt program med omvisning Eidsgårdtunet utgikk. Det ble igjen et “progamfritt”, men meget innholdsrikt møte. 10 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 4. februar 2019

10. februar 2019

Medlemsmøte 4. februar 2019

Planlagt program utgikk. Det ble et “progamfritt”, men langt fra innholdsløst møte da 2x3 minutter skapte grunnlag for god samtale og diskusjon!

Medlemsmøte 28. januar 2019

3. februar 2019

Medlemsmøte 28. januar 2019

Intervalley møte Nesbyen – Terrorforsker Sondre Lindal 1.amanuensis - Høgskolen i Østfold

Medlemsmøte 14. januar 2019

20. januar 2019

Medlemsmøte 14. januar 2019

Arnfinn og Håkon fortalte om el-biler.

Medlemsmøte 10. desember 2018

16. desember 2018

Medlemsmøte 10. desember 2018

President Bente åpnet med å dagens ord: det er tre ting man aldri får tilbake: Øyeblikket, ordet og tiden. Dette passet godt som innledning til Per Otto Skredderbergets fortelling om Røde Kors og livet!

Medlemsmøte 3. desember 2018

9. desember 2018

Medlemsmøte 3. desember 2018

Sondre Evjen fra Ål fortalte om sine aktiviteter som Rally X kjører – og har gjort det stort de årene han har vært med.

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

22. november 2018

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

Ordfører Heidi Granli i Gol utfordret Gol Rotary Klubb til å få kopiert noen gamle bilder fra bygda til å henge opp i gangene på Gol Helsetun.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.
Les mer


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...