Medlemsmøte 11. september 2017, Guvernørbesøk

President Ronny åpnet møte med å ønske Guvernør Stig Asmussen velkommen til Gol og notere at det var godt fremmøte. Stig besøkte klubben sammen med AG Terje Løken.
Stig innledet med å fortelle om sin introduksjon til Rotary, via Rotaract, og hans engasjement i Rotary siden han ble tatt opp i Oslo RK da han var 33 år gammel.
Stig presenterte to «retninger» innen Rotary, med Paul Harris sin idé om nettverksbygging som den første. Paul Harris ønsket også at medlemmene skulle være etiske i sin forretningsatferd og utøvelse av sitt yrke. Arch Klumph (den 6. presidenten i Rotary) vektla humanitær tjeneste og samfunnsansvar, og er sett på som grunnleggeren av RF. Humanitært arbeid, spesielt på verdensbasis
er viktig, men Stig oppfordret oss til å ta med begge «retninger» i vårt arbeid.
Den nye RI presidenten, Ian Risely, har valgt «Making a difference» som sitt slagord, og er opptatt av handling og engasjement. Lokalt selvstyre og Rotary-prosjekter tilpasset lokale forhold og utfordringer er viktig. Prosjekter relatert til bærekraft og samfunnsansvar vil nok bli tydeligere i tiden etter at «End Polio» prosjektet sluttføres i løpet av 3 år.
Stig skisserte noen utfordringer for Rotary Norge, distrikt 2310 og Gol RK: kjønnsbalanse (hvor Gol gjør det ganske bra med 22,5% kvinner), alderssammensetning (vi trenger flere yngre, yrkesaktive medlemmer) og engasjement og deltagelse, utover rent fremmøte. Han argumenterte sterkt for deltagelse på RI Convention (Toronto i 2018 eller litt nærmere i Hamburg i 2019) og distriktskonferansen 28. oktober på Ullevål stadion.
Stig gav god tilbakemelding på Gol RKs prosjekter og arbeid på Gol/Hallingdal. Han utfordret oss til å bidra til å øke kjennskap til Rotary i vårt nærmiljø, men enda viktigere kunnskap om hva Rotary er, og hva vi gjør. Det er viktig å bruke sosiale medier og andre aktiviteter for å vise klubbens aktivitet og engasjement, og Stig går foran med sin guvernørblogg https://guvernorbloggen.blog/ og mange innlegg på Distriktets Facebook side: https://www.facebook.com/Rotary.Distrikt.2310/?fref=ts . Han oppfordret oss også til å følge med på Rotary.org og alt som skjer av kommunikasjon og aktivitet fra RI.
Stig er en engasjerende person, og medlemmene følte at han med sin entusiasme og personlige forhold til Rotary idealene bidro til å inspirere oss til videre arbeid og engasjement!
President Ronny takket Guvernør Stig for et flott innlegg, før Ronny vant vinlotteriet. Etter møtet var medlemmene spente på å høre prognoser og resultater fra Stortingsvalget!

Referent: Marit Elvsås

 
Et historisk møte

23. mars 2020

Et historisk møte

På grunn av Korona-situasjonen har klubben avlyst alle møter i første omgang til påske.

Rotary Skyting

25. februar 2020

Rotary Skyting

Klar seier til Gol Rotary på skytekonkurransen mot Nesbyen Rotaryklubb.

Medlemsmøter

4. september 2019

Medlemsmøter

Gol Rotaryklubb på smakelig stølsbesøk og spennende bedriftsbesøk.

Medlemsmøte 20. mai 2019

26. mai 2019

Medlemsmøte 20. mai 2019

Eierskifte.

Medlemsmøte 13. mai 2019

19. mai 2019

Medlemsmøte 13. mai 2019

Komiteene jobber - Rapport fra besøk fra Bracebridge 14. – 20. mai

Medlemsmøte 6. mai 2019

12. mai 2019

Medlemsmøte 6. mai 2019

Dugnad og vedhogst.

Medlemsmøte 8. april 2019

14. april 2019

Medlemsmøte 8. april 2019

Hallingdal Kraftnett og Bruse Fiber.

Medlemsmøte 25. mars 2019

31. mars 2019

Medlemsmøte 25. mars 2019

VINSMAKING.

Medlemsmøte 18. mars 2019

24. mars 2019

Medlemsmøte 18. mars 2019

Rapport fra PETS og Cruise referat Oddbjørn.

Medlemsmøte 11. mars 2019

17. mars 2019

Medlemsmøte 11. mars 2019

Det var planlagt Torskeaften, men pga. lav påmelding ble denne aktiviteten avlyst. Det ble informert på e-post at det i stedet ble ordinært møte. 4 medlemmer møtte.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.
Les mer


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...