TRF Kvalifiseringsseminar 8. januar 2018

President Ronny ønsket velkommen til intervalley møte med godt fremmøte fra Ål, Nes og Gol i Bjørnehallen på Pers. Denne gangen kl. 19:00.
Trygve Danielsen DRFCC (District Rotary Foundation Committee Chair) holdt kvalifiseringsseminar slik at klubbene kan søke og motta Grants fra TRF. Trygve takket klubbene i dalen for stor aktivitet, og stor tilskudd permedlem til RF fra Hallingdal.
Trygve gikk gjennom informasjon om både District Grants og Global Grants. Her var det både erfaringer (litt varierte) og søknadsprosesser som ble presentert. Spesielt på Global Grants – som er de store, globale (internasjonale) prosjektene (minimum US$ 30.000) er det lagt stor vekt på ryddighet og forutsigbarhet, både for klubben som søker og lokal klubb i mottakerland. Det har vært
problemer, spesielt med enkelte land; men TRF innehar mye kompetanse for å hjelpe i prosjekter.
Bærekraft, for at prosjekter skal være langsiktige, og ikke bare en engangsforeteelse, er også et viktig prinsipp for prosjekter som skal få støtte.
Tiltaksfond er også en finansieringskilde som Trygve oppfordret klubbene til å bruke. Trygve fortalte også engasjert om Vocational Training Teams (før kjent som Group Study Exhange) og Peace Fellowship; så vel som Master’s degree program in Peace og Professional development certificate program in Peace.
Det store, langsiktige prosjektet «End Polio Now» er nesten i havn, men det er fortsatt problemer med å få vaksinert alle på grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Bill & Melinda Gates er stor bidragsytere, og det er ønskelig at de være med på å gi mer oppmerksomhet til Rotarys arbeid i poliokampen.
Trygve oppfordret også alle til å bruke nettet til å finne informasjon. På distriktets webside ligger TRF håndbok med all informasjon, og også powerpoint filen fra kveldens foredrag: http://d2310.rotary.no/file-manager/file/TRF%202017%20filer/Gol%208.%20januar%202018.pdf?context=mosdoc
Før Trygve avsluttet snakket han også om mulighetene for å utnevne Paul Harris Fellow. Alle Halling-klubbene har mange poeng tilgjengelig for å utnevne Paul Harris Fellows.
Terje Løken CRFC Nesbyen avsluttet med et innlegg om medlemskap og klubbutvikling. Det er ønske om å få opp en klubb på Geilo igjen! Terje fortalte også om Hønefoss RK sin rekrutteringsarbeid.
Det hadde gått ut e-post om møtestart kl. 19; men dessverre hadde ikke alle fått denne. Vi må være ende bedre på kommunikasjon når det er avvik fra normalt møtetidspunkt.

Referent Marit Elvsås

 
Medlemsmøter

4. september 2019

Medlemsmøter

Gol Rotaryklubb på smakelig stølsbesøk og spennende bedriftsbesøk.

Medlemsmøte 11. mars 2019

17. mars 2019

Medlemsmøte 11. mars 2019

Det var planlagt Torskeaften, men pga. lav påmelding ble denne aktiviteten avlyst. Det ble informert på e-post at det i stedet ble ordinært møte. 4 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

3. mars 2019

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

Det var godt fremmøte på Gol Sambruksstasjon, som er det formelle navnet på Vegvesenets nye installasjon med døgnhvileplass, tungbilkontroll og trafikkstasjon.

Medlemsmøte 11. februar 2019

17. februar 2019

Medlemsmøte 11. februar 2019

Planlagt program med omvisning Eidsgårdtunet utgikk. Det ble igjen et “progamfritt”, men meget innholdsrikt møte. 10 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 4. februar 2019

10. februar 2019

Medlemsmøte 4. februar 2019

Planlagt program utgikk. Det ble et “progamfritt”, men langt fra innholdsløst møte da 2x3 minutter skapte grunnlag for god samtale og diskusjon!

Medlemsmøte 28. januar 2019

3. februar 2019

Medlemsmøte 28. januar 2019

Intervalley møte Nesbyen – Terrorforsker Sondre Lindal 1.amanuensis - Høgskolen i Østfold

Medlemsmøte 14. januar 2019

20. januar 2019

Medlemsmøte 14. januar 2019

Arnfinn og Håkon fortalte om el-biler.

Medlemsmøte 10. desember 2018

16. desember 2018

Medlemsmøte 10. desember 2018

President Bente åpnet med å dagens ord: det er tre ting man aldri får tilbake: Øyeblikket, ordet og tiden. Dette passet godt som innledning til Per Otto Skredderbergets fortelling om Røde Kors og livet!

Medlemsmøte 3. desember 2018

9. desember 2018

Medlemsmøte 3. desember 2018

Sondre Evjen fra Ål fortalte om sine aktiviteter som Rally X kjører – og har gjort det stort de årene han har vært med.

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

22. november 2018

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

Ordfører Heidi Granli i Gol utfordret Gol Rotary Klubb til å få kopiert noen gamle bilder fra bygda til å henge opp i gangene på Gol Helsetun.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.
Les mer


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...