ÅPENT MØTE/ INTERVALLEYMØTE I REGI AV NESBYEN ROTARYKLUBB

FOREDRAGSHOLDER: Rudolf Christoffersen - Politiadvokat i politidistrikt Vest. Statsadvokat for Hordaland fra 1. april 2017. Norges representant i det internasjonale ekspertpanelet i Europarådet mot menneskehandel, GRETA.
TEMA: Menneskehandel, organisert kriminalitet i Norge og Europa og arbeidsmarkedskriminalitet.
Fremmøte fra Gol RK: 4 medlemmer og 2 gjester
Fremmøte ellers var godt.

Rudolf Christoffersen holdt et engasjerende og meget informativt foredrag om et skremmende
aktuelt tema: menneskehandel i mange former. Utnyttelse av mennesker, i form av tvangsarbeid, prostitusjon, organhandel og kriminalitet er fattigdomsskapt. Endelig er det økt arbeid for å bekjempe dette, og et viktig element er å øke kompetansen for å identifisere, etterforske, straffeforfølge, så vel som å forebygge menneskehandel. Det er vanskelig å skjønne hva som ligger under og bak prostitusjon, tigging, barn som deltar i kriminell aktivitet. Er dette organisert kriminalitet med et stort og profesjonelt nettverk av bakmenn, eller er det bare fattige og nødlidende
privatpersoner? Kompetansen må økes i politiet og domstolene, men også i barnevernet, NAV, og andre institusjoner, både i Norge og internasjonalt.
Gjennom tankevekkende og ganske utrolige eksempler fortalte Christoffersen fra mange av de sakene han har vært involvert i som etterforsker og politiadvokat, for å få siktet og domfelt mennesker involvert i menneskehandel. Det er vanskelig når de prostituerte kvinnene ikke er vant til å stole på politiet i sine hjemland og er redd for at familiemedlemmer i hjemlandet skal bli skadet hvis bakmennene bli eksponert. Kulturforskjeller og språkproblemer gjør arbeidet enda vanskeligere.
Denne «bransjen» er meget lønnsom for bakmennene. Når dette er koblet med (latterlig) LAVE
STRAFFER er det vanskelig å stoppe denne utnyttelse av både kvinner og barn.
Cyberkriminalitet: Kriminell seksuell aktivitet på internett har vært kjent, med nedlastning og spredning av barnepornografiske bilder og videoer. Et nyere fenomen er streaming av tilsvarende innhold, som gjør det vanskeligere for tiltaltmyndighetene å skaffe digitalt bevis for slik aktivitet. En annen, meget bekymringsfull utvikling er «live» seksuelle overgrep av barn i andre land, som f.eks. Thailand. Helt ned til spedbarn blir seksuelt utnyttet i henhold til ønsker formidlet fra f.eks. norske menn som sitter hjemme i sin egen stue og bestiller forskjellige typer overgrep som de da får følge
«online».
Rudolf Christoffersen snakket om «tradisjonell» prostitusjon, tigging, inkl. bruk av handicappede barn
som «sympatiskapende elementer», ID tyveri og PIN kode tyveri, salg av falske gullvarer, butikktyveri,
narkotikadistribusjon, ofte utført av barn som dermed unnslipper siktelse og straff.
Arbeidslivskriminalitet inkluderer sosial dumping (lavere betaling og dårligere arbeidsforhold for
arbeidstagere fra andre land) til regelrett tvangsarbeid, ofte involvert i renholdstjenester utført av
asylsøkere som har fått avslag. Skatte- og trygdejuks finner sted ofte med å benytte venner og familie
i forskjellige ansettelsesforhold som deretter utnyttelse av norske skatte- og trygdeordninger. For

liten oppfølging av firmaer, tomme selskaper, falske underleverandører, konkurser og sykemeldinger
& trygdesaker gjør at mange av disse forholdene ikke blir oppdaget eller straffeforfulgt.
Ulovlig adopsjon (salg av barn) og ulovlig organdonasjon (organhøsting, ofte koblet med trusler,
tvang, vold/drap har i liten grad nådd Norge, men sprer seg. Helsepersonells taushetsplikt gjør det
vanskelig for å rapportere mistenkelige saker.
Rudolf Christoffersens observasjoner kan oppsummeres:
- Godtroende og naive mennesker som gir til tigger vil forlenge denne menget innbringende
aktiviteten, men det er bedre å gi penger til etablerte organisasjoner som faktisk hjelper
mennesker i nød
- «Helt vanlige» norske borgere kjøper seksuelle «opplevelser» enten fysisk eller digitalt, og
bidrar til utnyttelse av primært kvinner og mange barn.
- Higen etter billige tjenester (bl.a. renhold, vask & reparasjon av bil, håndverkertjenester og
distribusjonstjenester) og villighet til å se gjennom fingrene med svart arbeid og dårlig
dokumentasjon gir grobunn for arbeidslivkriminalitet
- Straffenivået for slik kriminalitet må økes, samt at flere saker må bli etterforsket og bragt til
domstolene. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å bekjempe alle former for
menneskehandel og utnyttelse av mennesker i vanskelige situasjoner.

Referent Marit Elvsås

 
Medlemsmøter

4. september 2019

Medlemsmøter

Gol Rotaryklubb på smakelig stølsbesøk og spennende bedriftsbesøk.

Medlemsmøte 11. mars 2019

17. mars 2019

Medlemsmøte 11. mars 2019

Det var planlagt Torskeaften, men pga. lav påmelding ble denne aktiviteten avlyst. Det ble informert på e-post at det i stedet ble ordinært møte. 4 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

3. mars 2019

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

Det var godt fremmøte på Gol Sambruksstasjon, som er det formelle navnet på Vegvesenets nye installasjon med døgnhvileplass, tungbilkontroll og trafikkstasjon.

Medlemsmøte 11. februar 2019

17. februar 2019

Medlemsmøte 11. februar 2019

Planlagt program med omvisning Eidsgårdtunet utgikk. Det ble igjen et “progamfritt”, men meget innholdsrikt møte. 10 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 4. februar 2019

10. februar 2019

Medlemsmøte 4. februar 2019

Planlagt program utgikk. Det ble et “progamfritt”, men langt fra innholdsløst møte da 2x3 minutter skapte grunnlag for god samtale og diskusjon!

Medlemsmøte 28. januar 2019

3. februar 2019

Medlemsmøte 28. januar 2019

Intervalley møte Nesbyen – Terrorforsker Sondre Lindal 1.amanuensis - Høgskolen i Østfold

Medlemsmøte 14. januar 2019

20. januar 2019

Medlemsmøte 14. januar 2019

Arnfinn og Håkon fortalte om el-biler.

Medlemsmøte 10. desember 2018

16. desember 2018

Medlemsmøte 10. desember 2018

President Bente åpnet med å dagens ord: det er tre ting man aldri får tilbake: Øyeblikket, ordet og tiden. Dette passet godt som innledning til Per Otto Skredderbergets fortelling om Røde Kors og livet!

Medlemsmøte 3. desember 2018

9. desember 2018

Medlemsmøte 3. desember 2018

Sondre Evjen fra Ål fortalte om sine aktiviteter som Rally X kjører – og har gjort det stort de årene han har vært med.

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

22. november 2018

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

Ordfører Heidi Granli i Gol utfordret Gol Rotary Klubb til å få kopiert noen gamle bilder fra bygda til å henge opp i gangene på Gol Helsetun.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.
Les mer


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...