Medlemsmøte 28. januar 2019

Intervalley møte Nesbyen – Terrorforsker Sondre Lindal 1.amanuensis - Høgskolen i Østfold.

En ung og energisk, relativt nydisputert førsteamanuensis fra Høgskolen i Østfold gjorde en utmerket jobb med å belyse det vanskelige temaet: Hva er terrorisme. Han tok oss med gjennom en del av den politiske historie, tilbake til den franske revolusjon, hvor terrorisme var maktbruk mot egne innbyggere. Terrorisme var sett som en legitim krigsstrategi i 2. verdenskrig, mens politisk terrorisme er mer tydelig f.eks. i München i 1972. Mer irrasjonell bruk av vold siden 1972 har i større grad blitt koblet til ondskap. I USA har kommunisme ofte blitt sett som det samme som terrorisme.
Det er mange forskjellige organisasjoner som bruker eller er sett som bruker av terrorisme; alt fra politiske grupper nær politiske partier, til religiøse grupper, regionale separatister etc. Dette kompliserer bildet.
Mange konflikter som har vært grobunn for terrorisme har utgangspunkt i/utløst av politisk intervensjon utført av USA.
Hjemmeavlet terrorisme har blitt tydeligere i mange deler av verden. I Norge så vi dette 22. juli 2011.
Nå har PST god kontroll på de fleste terroristgrupper, men det er vanskelig med religiøst motivert terrorisme, da terroristene venter på belønning i «himmelen».
Det neste store spørsmålet var om «krigen mot terror» kan vinnes? Sondre Lindal var veldig åpen og klar med sine synspunkter. Dette er en krig som ikke kan vinnes, og setter heller supermaktene opp mot hverandre. Ved å erklære at f.eks. USA skal vinne krigen mot terror, kan USA bli malt opp i et hjørne og skape mer konflikt. Lindal var en sterk forkjemper for dialog og ikkevoldelige løsninger, da
dette empirisk bidrar til større grad av konfliktløsning enn væpnet kamp.
Så lenge supermaktene blander seg inn, er det også enda vanskeligere å løse opp i denne situasjonen. Kina er kanskje ikke så politisk motivert, og ønsker å unngå terrorisme, men er absolutt aktivt med i verdensøkonomien for å sikre seg ressurser og mat til sin store befolkning.
Det ble mange spørsmål fra salen, og en meget interessant diskusjon!
Til informasjon nevnes at foredragsholderen har en blogg hvor han skriver om mange saker relatert til kveldens foredrag. Bloggen finnes på følgende web-adresse:

Referent: Marit Elvsås

 
Medlemsmøter

4. september 2019

Medlemsmøter

Gol Rotaryklubb på smakelig stølsbesøk og spennende bedriftsbesøk.

Medlemsmøte 11. mars 2019

17. mars 2019

Medlemsmøte 11. mars 2019

Det var planlagt Torskeaften, men pga. lav påmelding ble denne aktiviteten avlyst. Det ble informert på e-post at det i stedet ble ordinært møte. 4 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

3. mars 2019

Medlemsmøte 25.- februar 2019 Trafikkstasjonen

Det var godt fremmøte på Gol Sambruksstasjon, som er det formelle navnet på Vegvesenets nye installasjon med døgnhvileplass, tungbilkontroll og trafikkstasjon.

Medlemsmøte 11. februar 2019

17. februar 2019

Medlemsmøte 11. februar 2019

Planlagt program med omvisning Eidsgårdtunet utgikk. Det ble igjen et “progamfritt”, men meget innholdsrikt møte. 10 medlemmer møtte.

Medlemsmøte 4. februar 2019

10. februar 2019

Medlemsmøte 4. februar 2019

Planlagt program utgikk. Det ble et “progamfritt”, men langt fra innholdsløst møte da 2x3 minutter skapte grunnlag for god samtale og diskusjon!

Medlemsmøte 28. januar 2019

3. februar 2019

Medlemsmøte 28. januar 2019

Intervalley møte Nesbyen – Terrorforsker Sondre Lindal 1.amanuensis - Høgskolen i Østfold

Medlemsmøte 14. januar 2019

20. januar 2019

Medlemsmøte 14. januar 2019

Arnfinn og Håkon fortalte om el-biler.

Medlemsmøte 10. desember 2018

16. desember 2018

Medlemsmøte 10. desember 2018

President Bente åpnet med å dagens ord: det er tre ting man aldri får tilbake: Øyeblikket, ordet og tiden. Dette passet godt som innledning til Per Otto Skredderbergets fortelling om Røde Kors og livet!

Medlemsmøte 3. desember 2018

9. desember 2018

Medlemsmøte 3. desember 2018

Sondre Evjen fra Ål fortalte om sine aktiviteter som Rally X kjører – og har gjort det stort de årene han har vært med.

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

22. november 2018

Medlemsmøte og Bildeoverrekkelse

Ordfører Heidi Granli i Gol utfordret Gol Rotary Klubb til å få kopiert noen gamle bilder fra bygda til å henge opp i gangene på Gol Helsetun.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.
Les mer


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...