KLUBBEN / PRESIDENT

president

Velkommen til Rotaryåret 2018-19

Gol Rotary Klubb er en aktiv og livskraftig klubb som ble chartret 2. januar 1967, og det var banksjef Arne Aas i Gol Sparebank som ble den første presidenten. Den gang var det bare menn som kunne være medlemmer men i 1998 fikk klubben de første kvinnelige medlemmene, og ble med det den første klubben i Hallingdal som hadde kvinnelige medlemmer. I dag har klubben 31 medlemmer og av disse er det 7 kvinner. Vi har også en forholdsvis lav gjennomsnittsalder i klubben, noe som viser at arbeidet med rekruttering av nye medlemmer de siste årene har vært vellykket. 

Gol Rotary Klubb er som sagt en aktiv klubb, og spesielt i lokalmiljøet gjør vi mye. Her kan f.eks nevnes at vi har fått laget en informasjonsfolder om narkotika, som deles ut på skolene, til skoleelever og på foreldremøter. Vi planter blomster utenfor omsorgsboligene i Torstadvegen og i Rundingen hver vår, og hver høst rydder vi skog og hogger ved i området rundt Helsetunet. Om våren setter vi også ut benker ved gang- og sykkelveier, slik at de som er ute og går kan ta seg en pust i bakken, benkene blir tatt inn igjen på høsten. I jubileumsåret 2016 ga vi en gave på kr. 50 000,- til prosjektet «sansehage ved Gol Helsetun». Når sansehagen står ferdig vil denne kunne benyttes av alle beboerne på Helsetunet, noe som vil være med på å gi dem en bedre hverdag og bedre livskvalitet. I år følger vi opp med å gi bilder fra gamle dager som de skal henge opp i korridorene på helsetunet. Vi skal jobbe for at sansehagen får en smoothie bar som de ønsker seg. Gol Rotary har ingen internasjonale prosjekt i år, men tidligere har vi vært med å støtte økonomisk flere personer/organisasjoner som har jobbet med prosjekter i utviklingsland som ligger innenfor Rotary`s ånd. Indirekte, gjennom Rotary International, er vi med å støtter mange store internasjonale prosjekter, det mest kjente er kanskje Polio-prosjektet, der Rotary er med på å vaksinere verdens befolkning mot polio, noe som har ført til at denne sykdommen nå snart er utryddet. 

I tillegg til alle aktiviteter og prosjekter både lokalt og internasjonalt så er kanskje det viktigste i klubben det sosiale. Det blir arrangert mange sosiale aktiviteter som f. eks. stølsbesøk, rakfisklag, torskeaften, peismøter osv, noe som gjør at vi får et godt samhold i klubben og medlemmene trives. Dette i tillegg til bedriftsbesøk og møter med gode foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere gjør at det blir interessant og spennende å være medlem i Gol Rotary Klubb.

BENTE ANDREASSEN

President 2018-2019

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.
Les mer


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...